Marian website foto a

Klachtenprocedure

Ik behandel u naar mijn beste kunnen. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan vraag ik u contact met mij op te nemen. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Lukt dit niet, dan volgen we de klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (acupunctuur.nl versie januari 2021):

  1. U bent ontevreden over uw zorg.
  2. U praat over uw klachten met uw zorgaanbieder.
  3. U komt samen tot een oplossing. U kunt uw klacht loslaten.
  4. U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.
  5. De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij m.b.t. het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing.
  6. U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken een oordeel. Indien noodzakelijk kan de termijn worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder informeert u daarover.
  7. U bent niet tevreden met het oordeel. U meldt uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil, of bij de geschilleninstantie van de zorgaanbieder. U betaalt € 50 klachtengeld.
  8. Zorggeschil doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500 in de proceskosten. Zorggeschil kan u letselschadevergoeding toekennen van max. € 25.000.
  9. U neemt genoegen met de uitspraak. U kunt uw klacht loslaten.
  10. U bent niet tevreden met de uitspraak. U kunt binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.